Stevige concurrentiepositie Greenport Westland

Verduurzaming energiegebruik Greenport Westland

Innovatief aardwarmteproject

2 geothermieprojecten in bedrijf, beide op op 2,3 km. diepte


#
Aardwarmteproject Trias Westland in bedrijf
Jul 18, 2019, 5:14 PM
Miljoenen tomaten, paprika’s, chrysanten en ficussen in Westland groeien dankzij duurzame aardwarmte van Trias Westland. Vanaf 15 juli jongstleden is de aardwarmtebron in bedrijf.
Lees meer
#
Aanleg warmtenet en uitdaging
Jul 18, 2019, 5:10 PM
Het warmtenet verbindt de aardwarmtebron met de glastuinbouwondernemers.
Lees meer
#
Trias Westland: ontwikkeling tweede doublet
Jul 18, 2019, 5:05 PM
Op verzoek van de glastuinbouwondernemers onderzochten Capturam, HVC en Royal FloraHolland de mogelijkheden voor verdere benutting van warmte uit de Onder-Krijt laag door een tweede doublet te realiseren.
Lees meer
#
Trias 2 in Klimaatakkoord
Jul 18, 2019, 5:01 PM
In het Klimaatakkoord van 28 juni jongstleden is het Warmte Systeem Westland benoemd.
Lees meer