Stevige concurrentiepositie Greenport Westland

Verduurzaming energiegebruik Greenport Westland

Innovatief aardwarmteproject

2 geothermieprojecten in bedrijf, beide op op 2,3 km. diepte


#
Aardwarmteproject Trias Westland, stand van zaken inbedrijfname
Jun 13, 2019, 4:06 PM
Het aardwarmtedoublet – de productie- en injectieput – is geboord, de welltest is uitgevoerd en het pompgebouw is gereed voor levering. Toch is de opstart van het aardwarmteproject Trias Westland uitgesteld. Het produceren van warmte uit de productieput verloopt zeer voorspoedig, maar het injecteren van water in het reservoir via de injectieput komt nog niet voldoende op gang. De komende maand worden aanvullende werkzaamheden uitgevoerd waardoor het aardwarmteproject in bedrijf genomen kan worden.
Lees meer
#
Ondertekening ledenovereenkomsten met Trias Westland Coöperatief U.A.
Jun 11, 2019, 1:43 PM
De deelnemersbijeenkomst op 7 mei jongstleden stond in het teken van het treffen van de laatste voorbereidingen voor de start van de levering van aardwarmte door Trias Westland. Productiemanager Bart van den Bogert nam het startprotocol met de deelnemers door en heeft uiteengezet hoe het proces tijdens de opstartfase in zijn werk gaat. In de eerste fase worden 26 deelnemers aangesloten. Tijdens de bijeenkomst was ruimte ingevuld voor een formeel ondertekenmoment van de ledenovereenkomst door de 26 deelnemers die als eerste warmte geleverd krijgen door Trias Westland. Met de ondertekening van de ledenovereenkomst worden zij lid van de coöperatie en krijgen zij formeel mede-zeggenschap over de productie, levering en verkoop van aardwarmte aan de leden van Trias Westland. Met de aandeelhouders en vreemd vermogen verstrekkers is overeengekomen dat het project na 15 jaar, wanneer het aandelenkapitaal en het vreemd vermogen zijn afgelost, wordt overgedragen aan de coöperatie. De leden worden op dat moment aldus volledig eigenaar van het project. Op de foto heet het bestuur een aantal nieuwe leden welkom!
Lees meer